Psykoterapia

Koetko, että Sinua auttaisi

  • aktiivinen, vuorovaikutteinen asioiden yhdessä tutkiminen
  • tavoitteellinen yhteistyö, jonka turvallinen perusta rakentuu hyväksyvyydestä, arvostuksesta, neuvottelevuudesta sekä yhteisestä tavoitteita ja tehtäviä koskevasta ymmärryksestä
  • muutostyöskentely monipuolisten menetelmien avulla

Oletko valmis sitoutumaan

– terapiatyöskentelyyn keskimäärin 1 viikon välein
– pulmallisten asioiden ja ilmiöiden käsittelyyn

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on
tieteellisesti tutkittu, tehokkaaksi osoitettu terapiamuoto!

Psykoterapiaan on mahdollista saada KELAn tukea,
lisätiedot: http://www.kela.fi