Työnohjaus

Haluatko selkiyttää työtäsi ja löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja?

Koetko, että hyötyisit

  • oman työsi tutkimisesta, arvioinnista ja kehittämisestä koulutetun työnohjaajan avulla
  • työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden jäsentämisestä


Työnohja
us on

– useamman tapaamiskerran oppimisprosessi
– ratkaisujen etsimistä­­­ työn sujuvuuden parantamiseksi
– avointa ja luottamuksellista keskustelua työhön ja   työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista

Työnohjaus sopii yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle toimialasta riippumatta.

​Pyydä tarjous!

​Lisää tietoa työnohjauksesta:
http://www.suomentyonohjaajat.fi